تا کی می خواهید بگید حضور در المپیک برای ما ارزش دارد ،با توجه به حضور بیش از 200 تیم باز هم فقط حضور در المپیک کافی هست، همین گفته ها این نتیجه ها رو هم دارد

پ.ن کشور افغانستان هم در المپیک پکن مدال گرفت

Advertisements